2. Τι είναι τα μαθήματα STEAM;

Το STEAM συνδυάζει Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά σε μια συνεκτική προσέγγιση μάθησης. Δίνει έμφαση στις πρακτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Συνδυάζοντας το STEAM με τη διδασκαλία των Αγγλικών, δημιουργούμε εμπειρίες που όχι μόνο βελτιώνουν τα Αγγλικά των μαθητών αλλά και αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.