3. Ποιες θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν;

Οι θεματικές ενότητες έχουν ένα μεγάλο εύρος. Από απλά θέματα όπως, σχήματα, αριθμοί και χρώματα μέχρι πιο περίπλοκα θέματα όπως τα μικρόβια, η ενέργεια, τα ρομπότ και το διάστημα. Χρησιμοποιούμε coding (scratch, python), robotics (LEGO Spike, LEGO essential, Beebot, Marty), electrical circuits, chemistry, physics, engineering and 3D printing. Οι παραπάνω θεματικές επιλέγονται ανάλογα με το επίπεδο Αγγλικών, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.