4. Πως ακριβώς προσεγγίζονται οι παραπάνω θεματικές;

Στην Impart Education υιοθετούμε την παρακάτω φιλοσοφία:

✔️ Ρώτα σαν Επιστήμονας
✔️ Σχεδίασε σαν Τεχνικός
✔️ Χτίσε σαν Μηχανικός
✔️ Δημιούργησε σαν Καλλιτέχνης
✔️ Συμπέρανε σαν Μαθηματικός

Οι συμμετέχοντες εισάγονται στο θέμα και εμπνέονται να σκεφτούν και να κάνουν ερωτήσεις, να παρατηρήσουν, να προβλέψουν, να πειραματιστούν και να συζητήσουν. Η διδασκαλία σχετίζεται με την πραγματική ζωή. Οι συμμετέχοντες μαθητές χρησιμοποιούν ιδέες, μεθόδους και λεξιλόγιο από διαφορετικά θέματα για να αναρωτηθούν, να λύσουν προβλήματα και να δημιουργήσουν με διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο.