5. Με ποιο τρόπο θα συνδυαστεί η μεθοδολογία STEAM με το μάθημα Αγγλικών του Siountri School ανά επίπεδο;

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών για τις τάξεις Junior A έως και Class C, δημιουργήσαμε εργαστήρια με θεματολογία προερχόμενη από την ύλη του βασικού βιβλίου κάθε επιπέδου. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο και τη γραμματική, που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Τα εργαστήρια βοηθούν στην πρακτική κατανόηση του θέματος και δίνουν στους μαθητές το κίνητρο να λύσουν προβλήματα, να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν στα Αγγλικά.