6. Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτών των μαθημάτων;

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του STEAM χωρίζονται σε δύο κύριες ενότητες: Από τη μία πλευρά έχουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Δημιουργικότητα, Κριτική σκέψη, Συνεργασία, Επικοινωνία) και από την άλλη την κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας (Ευφράδεια, Αυτοπεποίθηση, Κατανόηση και Προφορά).