7. Γιατί ένα παιδί να κάνει STEAM στα Αγγλικά;

Αρχικά, πιστεύουμε ότι το STEAM στα Αγγλικά βοηθάει τους μαθητές να εξασκήσουν την γλώσσα με έναν δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο. Επίσης, το παιδί έρχεται σε επαφή με τις ορολογίες της εποχής μας, που αφορούν στον προγραμματισμό, την επιστήμη, την τεχνολογία, κάτι το οποίο είναι απόλυτα πρακτικό, καθώς η σύγχρονη επαγγελματική ζωή δομείται γύρω από την αγγλική γλώσσα. Συνεπώς το παιδί έρχεται σε επαφή από μικρή ηλικία με τόσο με τις δεξιότητες όσο και με την ορολογία τους που θα κληθεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον ως επαγγελματίας.