Μπορεί ένας καλός μαθητής να παρακάμψει την Junior B ή κάποια άλλη τάξη;

Η τάξη Junior B είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί δίνει στους μαθητές τον χρόνο που χρειάζονται ώστε να κατακτήσουν όσα έμαθαν την προηγούμενη χρονιά. Αν και γενικά θεωρείται μία πολύ σημαντική χρονιά, υπό προϋποθέσεις για μαθητές που ξεκίνησαν μετά τη Β’ Δημοτικού τα Αγγλικά, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πιο εντατικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα μπορούσε να παρακαμφθεί, καθώς υπάρχει λεξιλόγιο που δεν καλύπτεται αργότερα, γραμματικά φαινόμενα που θα θεωρηθούν δεδομένα σε επόμενο στάδιο και μία μικρή τριβή με το σχηματισμό μικρών παραγράφων (writing part) η οποία εξελίσσεται την επόμενη χρονιά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, σας προτείνουμε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο από το blog μας.