Μπορείτε να αναφέρετε μια ιδιομορφία της ιαπωνικής γλώσσας;

Μια από τις σημαντικότερες ιδιομορφίες της ιαπωνικής γλώσσας είναι ο τρόπος που αναπτύσσεται ο γραπτός λόγος. Στα έντυπα κείμενα, τα Kanji (ιδεογράμματα) αναπτύσσονται, σε συνδυασμό με τα συλλαβογράμματα, σε κάθετες σειρές. Η ανάγνωση προχωρεί από δεξιά προς αριστερά και το ξεκίνημα γίνεται από την πλευρά του εντύπου που για εμάς υποδηλώνει το τέλος του. Κατ’ εξαίρεση, συναντάμε και την οριζόντια γραφή – κυρίως, σε μεμονωμένες και σύγχρονες περιπτώσεις – και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις, δεξιά και αριστερή, ανάλογα με τις ανάγκες που την υπαγορεύουν.