Μπορούν οι δύο προκαταρκτικές τάξεις Junior A & B να γίνουν μαζί σε 1 χρόνο;

Όλα τα στάδια εκμάθησης μιας γλώσσας μέχρι την τελική κατάκτηση της έχουν τη σημασία τους. Αυτό συμβαίνει και με τις 2 προκαταρκτικές τάξεις. Πολλές φορές συγχέεται η σημασία τους. Αλλά δεν είναι ίδιες, ούτε και λειτουργούν ως υποκατάστατα ώστε να παρακολουθήσεις τη μία και να μη χρειάζεται να παρακολουθήσεις την άλλη. Οι γνώσεις ενός μαθητή στη Junior A είναι αρκετές, για να μπορούν να εμπεδωθούν σε μία χρονιά. Γι’ αυτό και έρχεται η επόμενη προκαταρκτική τάξη (Junior B), η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως γέφυρα για το επόμενο επίπεδο Class A, όπου οι απαιτήσεις είναι αρκετά αυξημένες.