Έχω ήδη το Lower. Μπορώ να πάρω το Proficiency σε ένα χρόνο;

Από τη στιγμή που ένας μαθητής κατακτά το Lower, θα χρειαστεί επιπλέον 2 χρόνια για να φτάσει στο πολυπόθητο επίπεδο Proficiency. Για τους ενήλικες που διατηρούν καθημερινή εξάσκηση με την αγγλική γλώσσα, ενδεχομένως το απαιτούμενο διάστημα από το Β2 στο C2, ή αλλιώς από το Lower στο Proficiency, να συμπτυχθεί σε έναν χρόνο, αν ακολουθήσουν ένα εντατικό τμήμα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για τους μαθητές κάτω των 18 ετών, αυτό καθίσταται δυσκολότερο, καθώς δεν έχουν ακόμη αποκτήσει την ωριμότητα να αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκά θέματα εκθέσεων και να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους σύνθετο λεξιλόγιο.