Είναι απαραίτητες οι προκαταρκτικές τάξεις των Αγγλικών;

Στην Junior A και Β, το παιδί είναι σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία, 7-8 ετών, και χρειάζεται να πάρει τον χρόνο του για να έρθει σε επαφή με τα Αγγλικά προκειμένου να αρχίσει να τα κατακτάει και να τα κάνει κτήμα του. Αν βιαστούμε σε αυτό το σημείο και το παιδί δεν προλάβει τελικά να κάνει αυτές τις κατακτήσεις και να θέσει τις βάσεις της ξένης γλώσσας σε γερά θεμέλια, μετά ίσως να δυσκολευτεί αρκετά. Και θα είναι κάτι που θα το ακολουθεί για αρκετά χρόνια. Συνεπώς, αυτές οι αλλαγές ταχύτητας θα ήταν καλό να συμβαίνουν, υπό προϋποθέσεις, σε μεγαλύτερα επίπεδα, που το παιδί έχει αποκτήσει συνείδηση της διαφορετικής γλώσσας και μπορεί να κάνει μεγαλύτερα άλματα σε αφαιρετικό και γνωστικό επίπεδο.