Είναι όντως τα Ιαπωνικά πολύ δύσκολα;

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ιαπωνική γλώσσα χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιομορφίες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αρκετά εύκολη γλώσσα αν καταλάβει κανείς την κουλτούρα και τη λογική της. Εκμεταλλευόμενος σωστά τα μαθήματα Ιαπωνικών που προσφέρουμε στο Siountri School, ένας σπουδαστής θα είναι σε θέση να παρουσιάζει προφορικά λέξεις και πληροφορίες σε θέματα καθημερινής ζωής. Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα για μια ποικιλία θεμάτων.