Είναι τα Αραβικά δύσκολη γλώσσα;

Είναι δύσκολη σε ορισμένους τομείς και εύκολη σε άλλους. Είναι μια γλώσσα που δεν έχει πολλές ιδιομορφίες στη γραμματική. Είναι πιο εύκολη από τα Λατινικά και τα Ελληνικά και πιο απλή από τα Γερμανικά. Δεν έχει, επίσης, τη δυσκολία της ορθογραφίας, όπως τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, μιας και οι λέξεις γράφονται όπως ακούγονται, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, που δεν ξεπερνούν τις δεκαπέντε με είκοσι λέξεις