Επειδή το πρόγραμμα του παιδιού είναι επιβαρυμένο, υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει μόνο μία φορά την εβδομάδα ή σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με το πρόγραμμά του;

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δομείται με βάση τις ανάγκες κάθε επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα (ανάλογα με το επίπεδο) είναι αναγκαίες εφόσον αυτό έχει οριστεί. Σε αυτή την περίπτωση ένας μαθητής δεν μπορεί να παρακάμψει π.χ τη μία από τις δύο φορές, καθώς υπάρχει μία ροή και μία συνέχεια και τα μαθήματα δεν είναι αυτοτελή.

Ένας μαθητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο διαφορετικά τμήματα, έστω και αν αυτά αφορούν στο ίδιο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε τμήμα έχει τη δική του ταχύτητα και το δικό του ρυθμό και παρόλο που στο τέλος της χρονιάς όλα τα παιδιά του ίδιου επιπέδου θα έχουν κατακτήσει τα ίδια πράγματα, άλλα τμήματα θα το έχουν κάνει πιο γρήγορα και άλλα πιο αργά.