Επιτρέπουν οι απαιτήσεις του homework στους μαθητές να μπορούν να μελετούν μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια γονέων;

Οι μαθητές χρειάζονται μία αρχική κατεύθυνση από τους γονείς την πρώτη χρονιά (Junior A). Από τη δεύτερη χρονιά και μετά, που οι μαθητές κατακτούν τις βάσεις, μπορούν να κάνουν και μόνοι τους την προσπάθειά τους. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν κάποιες τάξεις μέχρι την τάξη του Lower που θεωρούνται σημεία αναφοράς για το απαιτητικό τους περιεχόμενο (Class A, Class C, Class D), όπου η παραπάνω προσπάθεια θεωρείται δεδομένη.