Γαλλικά: Για να παρουσιαστώ στις εξετάσεις ανώτερου διπλώματος, πρέπει να είμαι κάτοχος των προηγούμενων;

Τα διπλώματα γαλλικών, σε γενικές γραμμές, δεν λειτουργούν με προαπαιτούμενα. Ο μοναδικός περιορισμός υπάρχει από το Sorbonne C1 και μετά.