Γερμανικά: Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις και πού;

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ινστιτούτο Goethe  τρείς φορές τον χρόνο συνήθως: Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο.