Γερμανικά: Με ποιο δίπλωμα παίρνει κανείς επάρκεια;

Η επάρκεια στη γερμανική γλώσσα κατοχυρώνεται με το Goethe-Zertifikat C2 (GDS).