Για ποιο λόγο πρέπει να κάνω τεστ κατάταξης για να συνεχίσω στο επίπεδο Proficiency από τη στιγμή που κατέχω το Lower;

Τα τεστ κατάταξης επιτρέπουν στους σπουδαστές να διαπιστώσουν μέσα από μια σύντομη και ευχάριστη διαδικασία το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι γνώσεις τους στη ξένη γλώσσα της επιλογής τους, ιδιαίτερα όταν μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την απόκτηση πτυχίου χωρίς να υπάρχει καθημερινή τριβή με την αγγλική γλώσσα στην προκειμένη περίπτωση. Αποτελούν ωστόσο ένα χρήσιμο εργαλείο και για τους υπευθύνους σπουδών του σχολείου μας, γιατί μπορούν να εντάξουν τους μαθητές ευκολότερα σε εκείνα τα τμήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις γνώσεις τους.