Για ποιους λόγους είναι καλό να μπαίνουν τα μικρά παιδιά στη διαδικασία προετοιμασίας εξετάσεων για πτυχία πριν το Lower (ΚΕΤ, PET κλπ);

Είναι αλήθεια ότι η προετοιμασία εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα σε πολύ μικρή ηλικία, δεν προτιμάται από τους περισσότερους. Παρόλ’ αυτά οι συγκεκριμένες εξετάσεις είναι πολύ φιλικές προς τα παιδιά και η όλη διοργάνωση την ημέρα της εξέτασης είναι εξαιρετικά φροντισμένη, ώστε να μη δημιουργεί άγχος στους συμμετέχοντες. Πέρα από το κομμάτι της εμπειρίας, που αναμφισβήτητα προσφέρει όχι μόνο η ημέρα των εξετάσεων αλλά και όλη η προετοιμασία, σίγουρα δυναμώνει ακόμη περισσότερο τους μαθητές μέσα από την πρακτική τους εξάσκηση σε θέματα λεξιλογίου, γραμματικής, ακουστικής και έκθεσης. Επιπλέον, λειτουργεί επαληθευτικά για το αν ο μαθητής έχει κατακτήσει αυτά που ορίζει το επίπεδο που βρίσκεται και τέλος προσδίδει μία πιστοποίηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις (συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, μετεγκατάσταση στο εξωτερικό κλπ).