Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Τα Γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα (ή μια από τις επίσημες γλώσσες) σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες – Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία. Συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα Γερμανικά σαν μητρική γλώσσα και επομένως, η γνώση Γερμανικών αποτελεί ισχυρό εφόδιο για άτομα που επιθυμούν να κάνουν καριέρα σε τομείς όπως δικηγορία, μηχανολογία και εμπόριο.