Ιαπωνικά: Στην αρχή δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ομιλία παρά στην γραφή και την ανάγνωση;

Ναι. Στην αρχή τα μαθήματα εστιάζονται στα προφορικά και μετά από ενα εύλογο χρονικό διάστημα αρχίζει η γραφή και η ανάγνωση.