Ισπανικά: Ποιο πτυχίο μου εξασφαλίζει επάρκεια;

Με την απόκτηση του διπλώματος Dele C2 ο σπουδαστής παίρνει την επάρκεια διδασκαλίας Ισπανικών από το Υπουργείο Παιδείας.