Με ποιο δίπλωμα μπορώ να σπουδάσω στη Γαλλία;

Για να σπουδάσει κάποιος σε κάποιο από τα πανεπιστήμια της Γαλλίας πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου επιπέδου Β2.