Πέραν του βασικού προγράμματος Αγγλικών για παιδιά, υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες που προσφέρονται από το σχολείο σας;

Ταυτόχρονα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάριο STEAM στα Αγγλικά,  Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής, Speaking Classes, Movie Nights, Book Club, Debate Club και πολλά ακόμα.