Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε Pre Junior και Junior A;

Η φιλοσοφία της  Pre Junior είναι εντελώς διαφορετική. Οι μαθητές δεν πιάνουν καθόλου μολύβι και χαρτί, όλο το μάθημα στηρίζεται στο παιχνίδι και την προφορικότητα. Η επιστημονική κοινότητα τάσσεται ομοφώνως υπέρ μιας τέτοιας πρώτης προσέγγισης της αγγλικής γλώσσας. Το παιδί εξοικειώνεται στο άκουσμα και στη σωστή εκφορά του λόγου και δεν νιώθει ότι έχει υποχρέωση να διαβάσει στο σπίτι και αυτό το απελευθερώνει.