Ποια είναι τα διπλώματα στη γαλλική γλώσσα;

Τα διπλώματα της Γαλλικής Κυβέρνησης που διεξάγονται από την υπηρεσία εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG) είναι τα DELF (Α1, Α2, Β1, Β2) και DALF ( C1, C2). Ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αναγνωρισμένα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχουν ακόμα και τα διπλώματα Sorbonne (Β1, Β2), Sorbonne I-C1, Sorbonne II-C2 και Sorbonne III από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης καθώς και τα διπλώματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).