Ποιά είναι τα πτυχία στα Ιαπωνικά και πώς λειτουργούν;

Τα πτυχία στην ιαπωνική γλώσσα λειτουργούν αντίστροφα. Το πρώτο (ευκολότερο) πτυχίο είναι το N5 ενώ το τελευταίο (δυσκολότερο) πτυχίο είναι το N1.