Ποιες είναι οι απαιτήσεις του homework σε μικρά και μεγάλα επίπεδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας;

Στόχος μας είναι οι μαθητές να κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς στο σχολείο, ώστε να δίνεται ο χρόνος να εξασκούνται σε όλα τα νέα φαινόμενα που διδάσκονται. Παρόλ’αυτά, υπάρχουν εργασίες και για το σπίτι, καθώς θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Το homework ολοκληρώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Όσο μεγαλώνουν τα επίπεδα, τόσο πιο απαιτητικές είναι και οι εργασίες που ζητούνται.