Ποιες ιδιομορφίες της ιαπωνικής γλώσσας την καθιστούν πιο εύκολη από άλλες ξένες γλώσσες;

Η ιαπωνική γλώσσα παρουσιάζει αρκετές «ευκολίες» όπως το ότι δεν υπάρχουν άρθρα, γένη, τόνοι, διαφορετικές καταλήξεις ρηματικών τύπων, διάκριση ενικού ή πληθυντικού αριθμού (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) και “υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο” κατά την ελληνική σύνταξη.