Ποιοι μαθαίνουν Κινέζικα;

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που μαθαίνουν Κινέζικα απασχολούνται στον χώρο των ναυτιλιακών, του εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, είναι και αυτοί που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Κίνα ή απλώς θέλουν να έρθουν σε επαφή με έναν τόσο σπουδαίο πολιτισμό. Επίσης σημαντική είναι η προσέλευση φοιτητών οικονομικών, νομικών και πολυτεχνικών σχολών.