Πόσες φορές την εβδομάδα χρειάζεται να συμμετέχει το παιδί μου με φυσική παρουσία στα μαθήματα;

Από τη στιγμή που οι συνθήκες το επιτρέπουν, συστήνεται οι μαθητές να παρακολουθούν το μάθημα με φυσική παρουσία, με εξαίρεση περιπτώσεις νόσησης.