Πόσο δύσκολη είναι η αραβική γραφή;

Η αραβική γραφή δεν είναι δύσκολη, απλώς είναι διαφορετική. Γράφεται από δεξιά προς τα αριστερά και ένα αραβικό βιβλίο αρχίζει από την πλευρά που τελειώνει ένα ελληνικό ή αγγλικό βιβλίο. Κάθε γράμμα έχει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους γραφής, που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ανάλογα με το εάν είναι αρχικό, μεσαίο, τελικό ή απομονωμένο. Είναι σαν το γράμμα -σ στα Ελληνικά που γράφεται με δύο μορφές, απλό και τελικό. Χρειάζεται λίγη εξάσκηση ώστε να εξοικειωθεί κανείς με την ιδιαιτερότητα της.