Ρωσικά: Ποια είναι τα διπλώματα πιστοποίησης;

Τα διπλώματα γλωσσομάθειας χωρίζονται σε έξι επίπεδα: το αρχικό επίπεδο, το βασικό επίπεδο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο. Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά τον χρόνο στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και διοργανώνονται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας (Λομονόσοφ).