Ρωσικά: Σε πόσο χρόνο θα μπορώ να συνεννοούμαι σε επίπεδο καθημερινής ζωής;

Ένας σπουδαστής θα είναι σε θέση να επικοινωνεί για θέματα καθημερινής ζωής μετά από 100-120 διδακτικές ώρες.