Σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να αρχίσει να μαθαίνει Γαλλικά;

Προτείνουμε την ηλικία των 9 ετών. Στην ηλικία αυτή το μάθημα έχει μορφή παιχνιδιού και στόχο τη μύηση στη σωστή προφορά και τη γαλλική κουλτούρα. Στο Siountri School τα παιδιά μαθαίνουν με διασκεδαστικό τρόπο βάσει εξειδικευμένης μεθοδολογίας από καθηγητές με μητρική τους γλώσσα τα Γαλλικά.