Σε ποια ηλικία ένα παιδί κατακτά το Lower και σε ποια το Proficiency;

Ένας μαθητής που ξεκινά τα Αγγλικά του στην ηλικία των 7 ετών (Β’ Δημοτικού) θα είναι προετοιμασμένος για να δώσει εξετάσεις για το Lower (FCE του Cambridge ή το ECCE του Michigan) στην ηλικία των 14 ετών (Β’ Γυμνασίου) και στην ηλικία των 16 ετών (Α’ Λυκείου) για τις εξετάσεις του Proficiency (CPE του Cambridge ή ECPE του Michigan).

*Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει το εντατικό Sandwich Course, κατά το οποίο η Class E και η Lower διδάσκονται μαζί το καλοκαίρι και σε ένα ακαδημαϊκό έτος.