Τα διπλώματα στα Γαλλικά είναι απαραίτητα;

Όχι απαραίτητα, αφού πρωταρχικός μας στόχος είναι η λειτουργική γνώση της γλώσσας και η επικοινωνία. Κάποιος που επιθυμεί να γνωρίσει τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα δεν είναι αναγκασμένος να κατέχει κάποιο δίπλωμα. Παρόλ’ αυτά, τα διπλώματα πιστοποιούν τις γνώσεις σας στη γαλλική γλώσσα και ταυτόχρονα σας ανοίγουν τις πόρτες για σπουδές στα γαλλόφωνα πανεπιστήμια της Ελβετίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, του Καναδά και βεβαίως σ’ όλα τα γαλλικά πανεπιστήμια στα οποία η φοίτηση είναι δωρεάν.