Τα διπλώματα στα Γερμανικά είναι απαραίτητα;

Ανάλογα με το λόγο για τον οποίο κάποιος μαθαίνει τα Γερμανικά. Πρωταρχικός στόχος στο Siountri School είναι η λειτουργική γνώση της γλώσσας και η επικοινωνία. Αν το θελήσετε, όμως, οι καθηγητές μας θα σας προετοιμάσουν πλήρως για τις εξετάσεις και την απόκτηση ενός διπλώματος. Τα διπλώματα πιστοποιούν τις γνώσεις σας στη γερμανική γλώσσα και ταυτόχρονα σας εξασφαλίζουν την είσοδο σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις (με την απόκτηση του Goethe-Zertifikat B2 και ανώτερο, ανάλογα με το πεδίο σπουδών).