Θα έχω περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μιλώντας Γερμανικά;

Σε μια χώρα που η οικονομία της στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τουρισμό, όπως η Ελλάδα, η γνώση Γερμανικών είναι καθοριστικής σημασίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι γερμανόφωνοι τουρίστες κατέχουν την 1η θέση στον τουρισμό της Ελλάδας.

Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι η Γερμανία είναι η τρίτη ισχυρότερη εμπορική δύναμη παγκοσμίως, η γνώση της γερμανικής γλώσσας, σε συνδυασμό με άλλα προσόντα, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την διεκδίκηση θέσεων σε εταιρείες παγκοσμίου κύρους.