Υπάρχουν πολλές διάλεκτοι Αραβικών. Ποιά διδάσκεται στο Siountri School

Στο Siountri School διδάσκουμε την κλασική αραβική γλώσσα δηλαδή αυτή που χρησιμοποιείται σε όλο τον αραβικό κόσμο. Είναι αυτή που χρησιμοποιείται στη συγγραφή βιβλίων και εφημερίδων, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και στις συζητήσεις μεταξύ των πιο μορφωμένων Αράβων από διαφορετικές χώρες (όπως για παράδειγμα σε διεθνή συνέδρια). Είναι η επίσημη γλώσσα σε 20 χώρες.