Οι καθηγητές του Siountri School αποτελούν ένα αναπόσπαστο και καθοριστικό κομμάτι της φιλοσοφίας, της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητάς του. Native speaking καθηγητές από διαφορετικά υπόβαθρα και χώρες βρίσκουν κοινό «τόπο» στην αγάπη τους για τη διδασκαλία.

---

Το ότι το Siountri School είναι ένα ιδανικό μέρος για μάθηση έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό να κάνει με τους ανθρώπους που διδάσκουν σε αυτό. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή πείρα, αποτελείται είτε από καθηγητές που έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη γλώσσα που διδάσκουν είτε από καθηγητές που έχουν πτυχίο της αντίστοιχης φιλολογίας. Η συνεχής μετεκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα μεθοδολογίας εκμάθησης ξένων γλωσσών αποτελεί μέρος της μεθοδικότητας και της εντατικής προσπάθειας του σχολείου για την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών. Το προσωπικό μας είναι ακόμα γνωστό για την αφοσίωση που δείχνει στους μαθητές του και τη συνεχή επικοινωνία με αυτούς. Περισσότερες πληροφορίες για την εμπειρία και τις σχετικές σπουδές των καθηγητών μας μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα προφίλ τους.