ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μια γλώσσα με μοναδικό πλούτο και ιδιαίτερη ομορφιά

Ρωσική Γλώσσα

Μεγάλα λογοτεχνικά έργα από διάσημους συγγραφείς έχουν γραφτεί στη ρωσική γλώσσα, μέσα από τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να θαυμάσει τον πλούτο και την ομορφιά της.

Η ρωσική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο μιλάνε Ρωσικά, ενώ παράλληλα είναι μία από τις επίσημες και ενεργές γλώσσες του ΟΗΕ. Το ενδιαφέρον για τη ρωσική γλώσσα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε πολλές χώρες του κόσμου, λόγω των διεθνών σχέσεων που έχει συνάψει η Ρωσία σε διάφορους τομείς. Ειδικότερα, όσο αφορά την Ελλάδα, οι σχέσεις της με τη Ρωσία γίνονται όλο και πιο στενές, αφού οι δύο αυτές χώρες συνεργάζονται σε τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού, και της εκπαίδευσης.

Η ελληνική είχε μεγάλη επιρροή στη ρωσική γλώσσα, καθώς το ρωσικό αλφάβητο προέρχεται από το κυριλλικό, που είχε σαν βάση το ελληνικό. Το αλφάβητο της αποτελείται από 33 γράμματα, ενώ τα τελευταία χρόνια η ορθογραφία της γλώσσας έχει απλοποιηθεί αρκετά. Η έλλειψη άρθρων καθώς και η προφορά κάποιων φθόγγων που δεν υφίστανται στην ελληνική αλλά ούτε και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, καθιστούν τη ρωσική γλώσσα πολύ ιδιαίτερη!

Στο λεξιλόγιό της η ρωσική γλώσσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα Ελληνικά. Τέλος, η σύνταξη και η μορφολογία της ρωσικής γλώσσας παρουσιάζει ομοιομορφία με την αρχαία ελληνική, επομένως η εκμάθηση Ρωσικών μπορεί να θεωρηθεί «ιδανική» για τους Έλληνες σπουδαστές. Ειδικότερα, η σύνταξη των προτάσεων είναι ελεύθερη οπότε και οι λέξεις μπορούν να μπουν με διαφορετική σειρά χωρίς να αλλοιωθεί το νόημα της πρότασης, προσφέροντας έτσι δυνατότητα έκφρασης με διαφορετικούς τρόπους.

Η Ρωσική Γραφή

Όσο δύσκολα και αν φαίνονται τα Ρωσικά, η συστηματική μελέτη της γλώσσας, αλλά και η σωστή μεθοδολογία βοηθούν το σπουδαστή να νοιώσει αυτοπεποίθηση και να μπορεί να ανταπεξέλθει με άνεση σε προφορικό και γραπτό επίπεδο ακόμα και κατά τον πρώτο χρόνο σπουδών του.

Η βάση της γραμματικής και του σύγχρονου αλφάβητου της ρωσικής γλώσσας είναι το Κυριλλικό αλφάβητο το οποίο υιοθετήθηκε και διαδόθηκε στη Ρωσία τον 10ο αιώνα κατά τον εκχριστιανισμό του κράτους του Κιέβου, όταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος δημιούργησαν ένα αλφάβητο (το κυριλλικό) για να μεταφράσουν την Αγία Γραφή στις σλαβικές γλώσσες.

Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 γράμματα: 21 σύμφωνα και 10 φωνήεντα, καθώς και από το “μαλακό” και το “σκληρό” σημείο, που αν και δεν αποτελούν από μόνα τους φωνήματα, καθορίζουν τις ιδιότητες των γραμμάτων που προηγούνται.