ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Ποιο Α και Ω; Βασιλιάς του γερμανικού (και όχι μόνο) αλφάβητου είναι το Ε!

Fun Facts για τις Γλώσσες του Κόσμου

Δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξει κανείς το πληκτρολόγιο του/της για να καταλήξει με μια σχετική ασφάλεια ποιο είναι το γράμμα που χρησιμοποιείται περισσότερο στη γλώσσα του εξαιτίας της φθοράς από τη συχνή χρήση.

Τώρα στα Γερμανικά δεν είναι το Α, αλλά το Ε- καθώς σχεδόν το 17.5% των λέξεων της γερμανικής γλώσσας περιέχουν αυτό το γράμμα και σε καμία σχεδόν πρόταση δεν λείπει. Εκείνο που χρησιμοποιούν λιγότερο οι Γερμανοί είναι το Q (0,02%).

Το Ε είναι μάλιστα και το πιο διαδεδομένο γράμμα και στα Αγγλικά- αφού μία από τις πλέον χρησιμοποιούμενες λέξεις είναι το «the».
Άρα; Βασιλιάς είναι το Ε.