Διπλώματα Γερμανικών

Ένα πιστοποιητικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας, του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό ÖSD, θα σας «ανοίξει» ένα νέο δρόμο στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σας καριέρα.

Πτυχία Γερμανικών Goethe-Zertifikat & ÖSD

Τα διπλώματα Γερμανικών χωρίζονται σε τρία γενικά επίπεδα: αρχικό επίπεδο (Α1-Α2), μεσαίο επίπεδο (Β1-Β2) και υψηλό επίπεδο (C1-C2).

Διπλώματα Γερμανικών Zertifikat A1

Στο επίπεδο Α1 ο χρήστης της γερμανικής κατέχει στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας. Με αυτές είναι σε θέση να παρουσιάσει τον εαυτό του και να ζητήσει αντίστοιχα πληροφορίες από άλλους (π.χ. για τον τόπο κατοικίας τους) και να θέσει ή να απαντήσει ερωτήσεις πάνω σε θέματα καθημερινών περιστάσεων (π.χ. για αγορές στο πολυκατάστημα). Πέρα από αυτή την απλή προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει πολύ σύντομα και απλά κείμενα, που διαβάζει ή ακούει (π.χ. ανακοινώσεις στο σταθμό των τρένων) και να γράψει απλές προτάσεις και εκφράσεις σχετικά με τον ίδιο και τους άλλους (π.χ. για το ποια είναι τα χόμπι του).

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Α1 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα παιδικά μας τμήματα καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Α1 σε δύο έτη (140 ώρες διδασκαλίας) οπότε οι μαθητές μας μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Fit in Deutsch 1 του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD KID A1 στο τέλος της δεύτερης χρονιάς εκμάθησης. Τα τμήματα ενηλικών κατακτούν το επίπεδο Α1 ήδη στο πρώτο έτος των σπουδών τους, καλύπτωντας μάλιστα και το επίπεδο Α2.


Διπλώματα Γερμανικών Zertifikat A2

Στο επίπεδο Α2 ο χρήστης της γερμανικής κατέχει βασικές και απλές γνώσεις της γλώσσας. Με αυτές είναι σε θέση να συνομιλήσει πάνω σε καθημερινά θέματα (π.χ. για το σχολείο ή την εργασία του), να δώσει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του (π.χ. να περιγράψει τον τόπο κατοικίας του), αλλά και να οργανώσει με απλό τρόπο δραστηριότητες με τους συνομιλητές του. Πέρα από αυτή την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει απλά κείμενα (π.χ. απλά δημοσιογραφικά άρθρα ή συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο) και να γράψει μηνύματα, τα οποία αναφέρονται σε καθημερινές περιστάσεις (π.χ. να ενημερώσει ότι θα καθυστερήσει σε ένα ραντεβού).

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Α2 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα παιδικά μας τμήματα καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Α2 σε τρία έτη (260 ώρες διδασκαλίας) οπότε οι μαθητές μας μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο  Fit in Deutsch 2 του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD KID A2 στο τέλος της τρίτης χρονιάς εκμάθησης. Τα τμήματα ενηλικών κατακτούν το επίπεδο Α2 ήδη στο πρώτο έτος των σπουδών τους, οπότε μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Goethe-Zertifikat A2 ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD Zertifikat A2 στο τέλος της πρώτης χρονιάς εκμάθησης.


Διπλώματα Γερμανικών Zertifikat B1

Στο επίπεδο Β1 ο χρήστης της γλώσσας χαρακτηρίζεται ως αυτόνομος. Με τις γνώσεις του είναι σε θέση να συμμετέχει σε μια συζήτηση για την καθημερινότητα του (π.χ. την εργασία του, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο), αλλά και να ανταπεξέρχεται επικοινωνιακά σε καταστάσεις που προκύπτουν κατά την παραμονή του σε γερμανόφωνες χώρες (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης του τρένου). Ακόμη μπορεί να διηγηθεί εμπειρίες του και να εκφράσει μελλοντικές επιθυμίες (π.χ. να εργαστεί ή να σπουδάσει στο εξωτερικό). Πέρα από αυτή την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει βασικές πληροφορίες, θέσεις και απόψεις στο διαδίκτυο, σε άρθρα, αγγελίες, ραδιοφωνικές συνομιλίες, ανακοινώσεις ή σύντομες διαλέξεις. Επίσης μπορεί να γράψει προσωπικές και επίσημες ηλεκτρονικές επιστολές και να εκφράσει γραπτά την γνώμη του σε ένα επίκαιρο θέμα (π.χ. σχολικός εκφοβισμός).

Η εξέταση για το Β1 επίπεδο σχεδιάστηκε από κοινού από το Ινστιτούτο Goethe, το Αυστριακό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Γερμανικής γλώσσας ÖSD και το Πανεπιστήμιο του Freiburg, και έχει ως εκ τούτου την ίδια δομή και αξιολόγηση ανεξάρτητα από τον φορέα που διεξάγεται (Goethe, ÖSD). Η αξιολόγηση αφορά στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Τα εφηβικά μας τμήματα καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Β1 και προετοιμάζουν για τις εξετάσεις για το Goethe-Zertifikat B1/ ÖSD Zertifikat Β1 σε συνολικά 5 έτη (390 ώρες διδασκαλίας). Τα τμήματα ενηλικών κατακτούν το επίπεδο Β1 σε δύο έτη.


Διπλώματα Γερμανικών Zertifikat B2

Στο επίπεδο Β2 ο χρήστης της γλώσσας βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο επίπεδο, για αυτό και το πτυχίο γλωσσομάθειας Β2 επιπέδου είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές ή για εργασία σε γερμανόφωνες χώρες. Με τις γνώσεις του ο χρήστης είναι σε θέση να συνομιλεί στα γερμανικά με ευχέρεια και να επιχειρηματολογεί, για να υποστηρίξει τη θέση του σε ποικίλα επίκαιρα θέματα (π.χ. για τη μόλυνση του περιβάλλοντος). Πέρα από αυτή την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει σύνθετα κείμενα (π.χ. στο διαδίκτυο ή στις εφημερίδες) και επιστημονικές συζητήσεις (π.χ. διαλέξεις ή συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο). Επίσης μπορεί να εκφράσει και να αιτιολογήσει στο γραπτό λόγο τη γνώμη του για ένα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να γράψει ένα επίσημο μήνυμα.

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Β2 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα εφηβικά μας τμήματα καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Β2 σε συνολικά έξι έτη (600 ώρες διδασκαλίας) οπότε οι μαθητές μας μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD Zertifikat B2 Jugendliche τελειώνοντας το Γυμνάσιο. Τα τμήματα ενηλικών κατακτούν το επίπεδο Β2 σε τρία έτη σπουδών.


Διπλώματα Zertifikat C1

Στο επίπεδο C1 ο χρήστης της γλώσσας βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, για αυτό και τα αντίστοιχα πτυχία γλωσσομάθειας μπορούν να απαλλάξουν όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε γερμανόφωνες χώρες, από άλλη εξέταση στη γλώσσα. Εδώ ο χρήστης της γερμανικής μπορεί να εκφράζεται με αυθορμητισμό και ευχέρεια στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλογικό ύφος, αλλά και να διατυπώνει την άποψη του επιχειρηματολογώντας. Πέρα από την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει απαιτητικά εκτενή κείμενα (π.χ. αποσπάσματα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, κείμενα ραδιοφώνου) και να διατυπώσει γραπτά εκτενώς τις απόψεις του για σύνθετα θέματα,  χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο (π.χ. παγκοσμιοποίηση).

Στις εξετάσεις για τα πτυχία C1 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Μετά την κατάκτηση του επιπέδου Β2 οι μαθητές μας κατακτούν το επίπεδο C1 παρακολουθώντας μαθήματα ενός έτους (200 ώρες διδασκαλίας) σε ολιγομελή τμήματα, εμπλουτισμένα με ποικίλο υλικό από την επικαιρότητα και τη ζωή στις γερμανόφωνες χώρες στο σήμερα (π.χ. εκπομπές στο Deutsche Welle), προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο γλωσσικά, αλλά και γνωστικά στις απαιτήσεις της εξέτασης.


Διπλώματα Γερμανικών Zertifikat C2

Στο επίπεδο C2 ο χρήστης κατέχει άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Με αυτές εκφράζεται με ευχέρεια και ακρίβεια στην ιδιωτική και την επαγγελματική ζωή, και είναι σε θέση να παρουσιάσει προφορικά και να επιχειρηματολογήσει πάνω σε ένα σύνθετο θέμα (π.χ. εξάρτηση από το διαδίκτυο). Πέρα από την προφορική επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει ακόμη και σύνθετα και απαιτητικά κείμενα (π.χ. ρεπορτάζ και συνεντεύξεις) αλλά και να συντάξει ο ίδιος διαρθρωμένα κείμενα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο.

Στις εξετάσεις για τα πτυχία C2 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα πτυχία αυτού του επιπέδου δίνουν τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς να εισαχθούν σε πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα σε γερμανόφωνες χώρες και αναγνωρίζονται ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Μετά την κατάκτηση του επιπέδου C1 οι μαθητές μας κατακτούν το επίπεδο C2 παρακολουθώντας μαθήματα ενός έτους (200 ώρες διδασκαλίας) σε ολιγομελή τμήματα, εμπλουτισμένα με ποικίλο υλικό από την επικαιρότητα και τη ζωή στις γερμανόφωνες χώρες στο σήμερα (π.χ. εκπομπές στο Deutsche Welle), προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο γλωσσικά, αλλά και γνωστικά στις απαιτήσεις της εξέτασης.

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    Βρες το τμήμα σου
    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
    Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
    Βρείτε μας στα social