Διπλώματα Γερμανικών

Ένα πιστοποιητικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας, του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό ÖSD, θα σας «ανοίξει» ένα νέο δρόμο στην επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σας καριέρα.

Πτυχία Γερμανικών Goethe & ÖSD

Για όλους τους μαθητές που θέλουν να κατακτήσουν τη γερμανική γλώσσα και να αποκτήσουν το πτυχίο Γερμανικών, οι native speakers καθηγητές του Siountri School θα τους προετοιμάσουν κατάλληλα για την κατάκτηση της κορυφής. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας και η απόκτηση των πτυχίων θα δώσει σε όλους τους μαθητές ένα πολύτιμο εφόδιο για όσους θέλουν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να ζήσουν στη Γερμανία. Οι μαθητές μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να λάβουν τα πτυχία Γερμανικών από το γερμανικό ινστιτούτο Goethe ή το αυστριακό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ÖSD.

Στο πρώτο έτος, οι μαθητές κατέχοντας στοιχειώδεις γνώσεις θα μπορούν να λάβουν το δίπλωμα Γερμανικών Zertifikat A1 ενώ συνεχίζοντας τα μαθήματα θα είναι σε θέση να μπορούν να επικοινωνούν σε θέματα καθημερινότητας και να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο Zertifikat A2. Καθώς θα συνεχίζεται η εξερεύνηση αυτής της γλώσσας, οι σπουδαστές θα μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να κατανοούν γραπτά κείμενα και να εκφράζονται καλύτερα εκφραστικά και γραπτά καθώς και να λάβουν τo πτυχίo Zertifikat B1 και το πτυχίο Γερμανικών αντίστοιχο του Lower Zertifikat B2. Αργότερα και συνεχίζοντας τα μαθήματα Γερμανικών, οι σπουδαστές μπορούν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και γνώσεων και να δώσουν εξετάσεις για το Goethe Zertifikat C1, του οποίου η κατάκτηση θα τους ανοίξει τις πόρτες για να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Αυστρίας. Τέλος, για όποιον ενδιαφέρεται να τελειοποιήσει τα Γερμανικά του, υπάρχει το ανώτατο πτυχίο Zertifikat C2 στα γερμανικά.

Goethe & ÖSD Zertifikat A1 Πτυχία Γερμανικών

Fit in Deutsch A1 & ÖSD KID A1

Ο σπουδαστής που μαθαίνει Γερμανικά στο A1 επίπεδο θα κατέχει στοιχειώσεις γνώσεις αυτής της μοναδικής γλώσσας. Με αυτές είναι σε θέση να παρουσιάσει τον εαυτό του και να ζητήσει αντίστοιχα πληροφορίες από άλλους (π.χ. για τον τόπο κατοικίας τους) και να θέσει ή να απαντήσει ερωτήσεις πάνω σε θέματα καθημερινών περιστάσεων (π.χ. για αγορές στο πολυκατάστημα). Πέρα από αυτή την απλή προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει πολύ σύντομα και απλά κείμενα, που διαβάζει ή ακούει (π.χ. ανακοινώσεις στον σταθμό των τρένων) και να γράψει απλές προτάσεις και εκφράσεις σχετικά με τον ίδιο και τους άλλους (π.χ. για το ποια είναι τα χόμπι του).

Στις εξετάσεις για το πτυχίο Γερμανικών Α1 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα τμήματα Γερμανικών για παιδιά καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Α1 σε δύο έτη (140 ώρες διδασκαλίας) οπότε οι μαθητές μας μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Fit in Deutsch 1 του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD KID A1 στο τέλος της δεύτερης χρονιάς εκμάθησης. Τα τμήματα ενηλίκων κατακτούν το επίπεδο Α1 ήδη στο πρώτο έτος των σπουδών τους, καλύπτοντας μάλιστα και το επίπεδο Α2.


A2 Goethe Zertifikat Πτυχία Γερμανικών

Fit in Deutsch A2 & ÖSD KID A2

Ο μαθητής που συνεχίζει τα Γερμανικά στο επίπεδο Α2 θα μπορεί να κατέχει βασικές και απλές γνώσεις της γλώσσας. Με αυτές είναι σε θέση να συνομιλήσει πάνω σε καθημερινά θέματα (π.χ. για το σχολείο ή την εργασία του), να δώσει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του (π.χ. να περιγράψει τον τόπο κατοικίας του), αλλά και να οργανώσει με απλό τρόπο δραστηριότητες με τους συνομιλητές του. Πέρα από αυτή την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει απλά κείμενα (π.χ. απλά δημοσιογραφικά άρθρα ή συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο) και να γράψει μηνύματα, τα οποία αναφέρονται σε καθημερινές περιστάσεις (π.χ. να ενημερώσει ότι θα καθυστερήσει σε ένα ραντεβού).

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Γερμανικών Α2 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα παιδικά τμήματα εκμάθησης Γερμανικών Α2 καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Α2 σε τρία έτη (260 ώρες διδασκαλίας) οπότε οι μαθητές μας μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Fit in Deutsch 2 του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD KID A2 στο τέλος της τρίτης χρονιάς εκμάθησης. Τα τμήματα εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες κατακτούν το επίπεδο Α2 ήδη στο πρώτο έτος των σπουδών τους, οπότε μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Goethe-Zertifikat A2 ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD Zertifikat A2 στο τέλος της πρώτης χρονιάς εκμάθησης.


ZertifIkat Goethe & ÖSD B1 Πτυχία Γερμανικών

Ο μαθητής στο επίπεδο Β1 των Γερμανικών χαρακτηρίζεται ως αυτόνομος. Με τις γνώσεις του είναι σε θέση να συμμετέχει σε μια συζήτηση για την καθημερινότητα του (π.χ. την εργασία του, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο), αλλά και να ανταπεξέρχεται επικοινωνιακά σε καταστάσεις που προκύπτουν κατά την παραμονή του σε γερμανόφωνες χώρες (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης του τρένου). Ακόμη μπορεί να διηγηθεί εμπειρίες του και να εκφράσει μελλοντικές επιθυμίες (π.χ. να εργαστεί ή να σπουδάσει στο εξωτερικό). Πέρα από αυτή την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει βασικές πληροφορίες, θέσεις και απόψεις στο διαδίκτυο, σε άρθρα, αγγελίες, ραδιοφωνικές συνομιλίες, ανακοινώσεις ή σύντομες διαλέξεις. Επίσης, μπορεί να γράψει προσωπικές και επίσημες ηλεκτρονικές επιστολές και να εκφράσει γραπτά τη γνώμη του σε ένα επίκαιρο θέμα (π.χ. σχολικός εκφοβισμός).

Οι εξετάσεις για το Β1 στα Γερμανικά σχεδιάστηκαν από κοινού από το Ινστιτούτο Goethe, το Αυστριακό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Γερμανικής γλώσσας ÖSD και το Πανεπιστήμιο του Freiburg, και έχει ως εκ τούτου την ίδια δομή και αξιολόγηση ανεξάρτητα από τον φορέα που διεξάγεται (Goethe, ÖSD). Η αξιολόγηση αφορά στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Τα εφηβικά τμήματα Γερμανικών καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Β1 και προετοιμάζουν για τις εξετάσεις για το Goethe-Zertifikat B1/ ÖSD Zertifikat Β1 σε συνολικά 5 έτη (390 ώρες διδασκαλίας). Τα τμήματα Γερμανικών για ενήλικες κατακτούν το επίπεδο Β1 σε δύο έτη.


ÖSD B2 & Goethe B2 Zertifikat Πτυχία Γερμανικών

Στο επίπεδο Β2 ο χρήστης της γλώσσας βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο επίπεδο, για αυτό και το πτυχίο γλωσσομάθειας ÖSD B2 & Goethe B2 Zertifikat είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές ή για εργασία σε γερμανόφωνες χώρες. Με τις γνώσεις του ο χρήστης είναι σε θέση να συνομιλεί στα γερμανικά με ευχέρεια και να επιχειρηματολογεί, για να υποστηρίξει τη θέση του σε ποικίλα επίκαιρα θέματα (π.χ. για τη μόλυνση του περιβάλλοντος). Πέρα από αυτή την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει σύνθετα κείμενα (π.χ. στο διαδίκτυο ή στις εφημερίδες) και επιστημονικές συζητήσεις (π.χ. διαλέξεις ή συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο). Επίσης μπορεί να εκφράσει και να αιτιολογήσει στο γραπτό λόγο τη γνώμη του για ένα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να γράψει ένα επίσημο μήνυμα.

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Β2 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα εφηβικά τμήματα Γερμανικών Β2 καλύπτουν την ύλη του επιπέδου Β2 σε συνολικά έξι έτη (600 ώρες διδασκαλίας) οπότε οι μαθητές μας μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche του γερμανικού ινστιτούτου Goethe ή το αντίστοιχο αυστριακό πτυχίο ÖSD Zertifikat B2 Jugendliche τελειώνοντας το Γυμνάσιο. Τα τμήματα Γερμανικών για ενήλικες B2 κατακτούν το επίπεδο Β2 σε τρία έτη σπουδών.


Goethe & ÖSD C1 Zertifikat Πτυχία Γερμανικών

Στο επίπεδο Γερμανικών C1 ο χρήστης της γλώσσας βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο, για αυτό και τα αντίστοιχα πτυχία γλωσσομάθειας Goethe & ÖSD C1 Zertifikat μπορούν να απαλλάξουν όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε γερμανόφωνες χώρες, από άλλη εξέταση στη γλώσσα. Εδώ ο χρήστης της γερμανικής γλώσσας μπορεί να εκφράζεται με αυθορμητισμό και ευχέρεια στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλογικό ύφος, αλλά και να διατυπώνει την άποψη του επιχειρηματολογώντας. Πέρα από την προφορική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει απαιτητικά εκτενή κείμενα (π.χ. αποσπάσματα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, κείμενα ραδιοφώνου) και να διατυπώσει γραπτά εκτενώς τις απόψεις του για σύνθετα θέματα,  χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο (π.χ. παγκοσμιοποίηση).

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Γερμανικών C1 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Μετά την κατάκτηση του επιπέδου Β2 οι μαθητές μας κατακτούν το επίπεδο C1 παρακολουθώντας μαθήματα ενός έτους (200 ώρες διδασκαλίας) σε ολιγομελή τμήματα Γερμανικών C1, εμπλουτισμένα με ποικίλο υλικό από την επικαιρότητα και τη ζωή στις γερμανόφωνες χώρες στο σήμερα (π.χ. εκπομπές στο Deutsche Welle), προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο γλωσσικά, αλλά και γνωστικά στις απαιτήσεις της εξέτασης.


Goethe Zertifikat & ÖSD C2 Πτυχία Γερμανικών

Στο επίπεδο C2 ο χρήστης κατέχει άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Με αυτές εκφράζεται με ευχέρεια και ακρίβεια στην ιδιωτική και την επαγγελματική ζωή, και είναι σε θέση να παρουσιάσει προφορικά και να επιχειρηματολογήσει πάνω σε ένα σύνθετο θέμα (π.χ. εξάρτηση από το διαδίκτυο). Πέρα από την προφορική επικοινωνία, μπορεί να κατανοήσει ακόμη και σύνθετα και απαιτητικά κείμενα (π.χ. ρεπορτάζ και συνεντεύξεις) αλλά και να συντάξει ο ίδιος διαρθρωμένα κείμενα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο.

Στις εξετάσεις για τα πτυχία Γερμανικών Goethe Zertifikat & ÖSD C2 αξιολογείται η παραγωγή και η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Τα πτυχία αυτού του επιπέδου δίνουν τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς να εισαχθούν σε πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα σε γερμανόφωνες χώρες και αναγνωρίζονται ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Μετά την κατάκτηση του επιπέδου C1 οι μαθητές μας κατακτούν το επίπεδο C2 παρακολουθώντας μαθήματα ενός έτους (200 ώρες διδασκαλίας) σε ολιγομελή τμήματα Γερμανικών C2, εμπλουτισμένα με ποικίλο υλικό από την επικαιρότητα και τη ζωή στις γερμανόφωνες χώρες στο σήμερα (π.χ. εκπομπές στο Deutsche Welle), προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο γλωσσικά, αλλά και γνωστικά στις απαιτήσεις της εξέτασης.

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    Βρες το τμήμα σου
    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
    Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
    Βρείτε μας στα social