Διπλώματα Ισπανικών

Τα επίπεδα πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσας είναι πολλά και βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αποτελεί κάποιο από αυτά προαπαιτούμενο για να προχωρήσει κανείς στο επόμενο δίπλωμα.

Πτυχία Ισπανικών Dele

Διπλώματα Ισπανικών Dele A1

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει αποκτήσει μια πρώτη επαφή με την ισπανόφωνη πραγματικότητα καθώς επίσης τη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Πιο συγκεκριμένα ο σπουδαστής μαθαίνει να ρωτάει, να περιγράφει, να εκφράζει απλά την άποψή του και τις προτιμήσεις του και να επικοινωνεί με τους άλλους χρησιμοποιώντας τον ενεστωτικό χρόνο.


Διπλώματα Ισπανικών Dele A2

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι η δεύτερη βαθμίδα στην κλίμακα των πιστοποιητικών της ισπανικής γλώσσας. Το εν λόγω δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Για την ακρίβεια, μαθαίνει να περιγράφει ανθρώπους και καταστάσεις σε όλους τους χρόνους του παρελθόντος και να γνωρίσει καλύτερα την κουλτούρα και τον ισπανικό πολιτισμό.


Διπλώματα Ισπανικών Dele B1

(Nivel Inicial)

Με αυτό το δίπλωμα ο σπουδαστής αποκτά βασικές γνώσεις τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Επίσης, μπαίνουν οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της γλώσσας. Με λίγα λόγια, του δίνεται η δυνατότητα να γράφει με ανεπίσημο τρόπο γράμματα ή ηλεκτρονικά μηνύματα προς άτομα του φιλικού του περιβάλλοντος και να επικοινωνεί στα Ισπανικά σε κάθε περίσταση της καθημερινής ζωής.


Διπλώματα Ισπανικών Dele B2

Εδώ ο σπουδαστής επιτυγχάνει να χειρίζεται ικανοποιητικά την ισπανική γλώσσα και είναι ικανός να επικοινωνεί πάνω σε πιο σύνθετα θέματα που αφορούν όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό προβληματισμό. Επιπλέον ο σπουδαστής μπορεί να εντρυφήσει στην ισπανική κουλτούρα και ιστορία. Στο συγκεκριμένο δίπλωμα δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μάθει να διαχειρίζεται την έγκλιση της υποτακτικής και τις δευτερεύουσες προτάσεις και πολλές από τις ιδιωματικές ισπανικές εκφράσεις. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα όχι μόνο για να μάθει κανείς σε βάθος την ισπανική γλώσσα και κουλτούρα, αλλά ταυτόχρονα για να μάθει τον σωστό τρόπο έκφρασης στην ισπανική γλώσσα.


Διπλώματα Ισπανικών Dele C1

Το DELE C1 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010. Με την απόκτηση του συγκεκριμένου διπλώματος πιστοποιείται η γλωσσική ικανότητα που απαιτείται ώστε ο κάτοχός του να είναι σε θέση να κατανοεί κείμενα ποικίλου περιεχομένου στα οποία μάλιστα εμπεριέχονται και έμμεσες έννοιες. Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται με αυθορμητισμό και χωρίς δυσκολία στην προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.


Διπλώματα Ισπανικών Dele C2

(Nivel Superior)

Ο μαθητής που φτάνει στο συγκεκριμένο επίπεδο θα καταφέρει να τελειοποιήσει τις γνώσεις του όσον αφορά στην ισπανική γλώσσα καθώς επίσης και να εμβαθύνει σε κάθε γλωσσική λεπτομέρεια και ιδιομορφία της. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά μια καθολική γνώση της γλώσσας. Με την απόκτηση του διπλώματος του C2 (Nivel Superior) δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να πάρει την άδεια διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας και να εργάζεται, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, ως καθηγητής Ισπανικών.

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    Βρες το τμήμα σου
    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
    Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
    Βρείτε μας στα social