Διπλώματα Ισπανικών

Τα επίπεδα πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσας είναι πολλά και βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αποτελεί κάποιο από αυτά προαπαιτούμενο για να προχωρήσει κανείς στο επόμενο δίπλωμα.

Πτυχία Ισπανικών Επίπεδα Dele Α1 – C2

Ενδιαφέρουσα, μαγική και μια γλώσσα που μας ταξιδεύει μοναδικά είναι τα Iσπανικά! Είναι η 2η πιο ομιλούμενη γλώσσα στις ΗΠΑ και η γνώση της ισπανικής γλώσσας δίνει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να τη γνωρίσουν να ανοίξουν νέους πνευματικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες. Γι’ αυτό λοιπόν, στο Siountri School έχουμε στελεχώσει τα τμήματα εκμάθησης Iσπανικών με native speakers καθηγητές δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους σπουδαστές να μάθουν τη φιλοσοφία, τα ιδιώματα αλλά και εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι ώστε να έρθουν πιο κοντά στην κουλτούρα της εκάστοτε χώρας.

Στο πρώτο επίπεδο φοίτησης, οι σπουδαστές μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Ισπανικών Dele A1 όπου πιστοποιεί την πρώτη επαφή με την ισπανική γλώσσα. Στο Siountri School όμως, οι ενήλικες σπουδαστές πηγαίνουν κατευθείαν στο τέλος του πρώτου έτους και δίνουν εξετάσεις για το δίπλωμα Ισπανικών Dele A2. Καθώς το ταξίδι της ισπανικής γλώσσας συνεχίζεται, οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν πάνω σε σύνθετα θέματα και να έχουν μεγάλη ευχέρεια και στον γραπτό λόγο όπου θα τους δώσει τη δυνατότητα της απόκτησης του πτυχίου Ισπανικών Dele Β1 αλλά και του Dele B2 όπου πιστοποιεί και την επάρκεια της γλώσσας. Και όσοι σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν τα μαθήματα, μπορούν να αποκτήσουν το πτυχίο Ισπανικών C1 όπου θα μπορούν να μιλήσουν αυθόρμητα και να συζητούν άνετα με τους ισπανόφωνους λαούς. Τέλος, με την απόκτηση του πτυχίου Ισπανικών C2 οι σπουδαστές θα είναι ακόμα και σε θέση να διδάξουν την ισπανική γλώσσα.

Αυτά τα πτυχία ισπανικών Dele (Diploma de Español Lengua Extranjera) είναι αναγνωρισμένα από το υπουργείο παιδείας της Ισπανίας και οι σπουδαστές αποκτώντας τα μπορούν να ανελιχθούν επαγγελματικά και να ζήσουν σε ισπανόφωνες χώρες.

Dele A1 Πτυχίο Ισπανικών

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει αποκτήσει μια πρώτη επαφή με την ισπανόφωνη πραγματικότητα καθώς επίσης τη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Πιο συγκεκριμένα ο σπουδαστής μαθαίνει να ρωτάει, να περιγράφει, να εκφράζει απλά την άποψή του και τις προτιμήσεις του και να επικοινωνεί με τους άλλους χρησιμοποιώντας τον ενεστωτικό χρόνο. Στο τμήμα ισπανικών Dele A1 του Siountri School, οι σπουδαστές μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα και να αποκτήσουν απευθείας το πτυχίο στα Ισπανικά Dele Α2.


Dele A2 Πτυχίο Ισπανικών

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι η δεύτερη βαθμίδα στην κλίμακα της πιστοποίησης Ισπανικών. Το δίπλωμα Dele A2 πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Για την ακρίβεια, μαθαίνει να περιγράφει ανθρώπους και καταστάσεις σε όλους τους χρόνους του παρελθόντος και να γνωρίσει καλύτερα την κουλτούρα και τον ισπανικό πολιτισμό. Συνεχίζοντας τα μαθήματα στο δεύτερο έτος, ο σπουδαστής θα μπορεί να λάβει πολύτιμες γνώσεις και να αποκτήσει το πτυχίο ισπανικών Dele Β1.


Dele Β1 Πτυχίο Ισπανικών

(Nivel Inicial)

Με το δίπλωμα Ισπανικών Dele B1 ο σπουδαστής αποκτά βασικές γνώσεις τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Επίσης, μπαίνουν οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της γλώσσας. Με λίγα λόγια, του δίνεται η δυνατότητα να γράφει με ανεπίσημο τρόπο γράμματα ή ηλεκτρονικά μηνύματα προς άτομα του φιλικού του περιβάλλοντος και να επικοινωνεί στα Ισπανικά σε κάθε περίσταση της καθημερινής ζωής. Στο ειδικά διαμορφωμένο τμήμα εκμάθησης ισπανικών Dele B1 ο σπουδαστής θα μπορεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα Erasmus ακόμη και να φοιτήσει σε κάποιο ισπανόφωνο πανεπιστήμιο.


Dele Β2 Πτυχίο Ισπανικών

Εδώ ο σπουδαστής επιτυγχάνει να χειρίζεται ικανοποιητικά την ισπανική γλώσσα και είναι ικανός να επικοινωνεί πάνω σε πιο σύνθετα θέματα που αφορούν όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό προβληματισμό. Επιπλέον, ο σπουδαστής μπορεί να εντρυφήσει στην ισπανική κουλτούρα και ιστορία. Στο συγκεκριμένο δίπλωμα Ισπανικών Β2 δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μάθει να διαχειρίζεται την έγκλιση της υποτακτικής και τις δευτερεύουσες προτάσεις και πολλές από τις ιδιωματικές ισπανικές εκφράσεις. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα όχι μόνο για να μάθει κανείς σε βάθος την ισπανική γλώσσα και κουλτούρα, αλλά ταυτόχρονα για να μάθει τον σωστό τρόπο έκφρασης στην ισπανική γλώσσα. Στο τμήμα εκμάθησης Ισπανικών Dele B2 οι native speakers καθηγητές προετοιμάζουν κατάλληλα τον μαθητή για την καλή γνώση της γλώσσας και την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου.


Dele C1 Πτυχίο Ισπανικών

Το DELE C1 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010. Με την απόκτηση του συγκεκριμένου διπλώματος Dele C1 πιστοποιείται η γλωσσική ικανότητα που απαιτείται ώστε ο κάτοχός του να είναι σε θέση να κατανοεί κείμενα ποικίλου περιεχομένου στα οποία μάλιστα εμπεριέχονται και έμμεσες έννοιες. Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται με αυθορμητισμό και χωρίς δυσκολία στην προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης. Στο τμήμα εκμάθησης Ισπανικών Dele C1 ο σπουδαστής θα μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα για την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου.


Dele C2 Πτυχίο Ισπανικών

(Nivel Superior)

Ο μαθητής που φτάνει στο συγκεκριμένο επίπεδο  Ισπανικών Dele C2 θα καταφέρει να τελειοποιήσει τις γνώσεις του όσον αφορά στην ισπανική γλώσσα καθώς επίσης και να εμβαθύνει σε κάθε γλωσσική λεπτομέρεια και ιδιομορφία της. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά μια καθολική γνώση της γλώσσας. Με την απόκτηση του διπλώματος Ισπανικών C2 (Nivel Superior) δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να εργαστεί, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, ως καθηγητής Ισπανικών.

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    Βρες το τμήμα σου
    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
    Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
    Βρείτε μας στα social