ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ποιες οι διαφορές στα πτυχία lower και ποιο lower να επιλέξω;

Υπόθεση Lower: Cambridge Vs Michigan

Τόσο το δίπλωμα Lower από το Πανεπιστήμιο του Cambridge της Μ. Βρετανίας όσο και το Lower από το University of Michigan των ΗΠΑ αποτελούν πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών στο επίπεδο Β2. Ωστόσο, το κάθε Πανεπιστήμιο ακολουθεί διαφορετική μέθοδο εξέτασης.

University of Cambridge

Cambridge First Certificate in English (FCE)

Το Lower του Cambridge θεωρείται πιο «ακαδημαϊκό» πτυχίο, παρέχεται δε από ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια όχι μόνο της Αγγλίας, και του κόσμου.  Το Cambridge θα μπορούσαμε να πούμε πως προσφέρει μια πιο «σφαιρική» προσέγγιση στην εξέταση της γλώσσας. Εστιάζει στην παραγωγή λόγου και εξετάζει αναλυτικά τη δυνατότητα κατανόησης μέσα από τέσσερις διαφορετικού τύπου ασκήσεις, αξιολογώντας τόσο την κατανόηση του λεξιλογίου όσο και την ορθή χρήση του συντακτικού και της γραμματικής. «Είναι ένα παραδοσιακό δίπλωμα από ένα πανεπιστήμιο θεσμό, που κατά τη διάρκεια της ιστορίας του δεν έχει σταματήσει να εκπονεί εμπεριστατωμένες έρευνες στον τομέα της γλώσσας και να εξελίσσεται διαρκώς» επισημαίνει η Αλέκα Θάνου, υπεύθυνη του τμήματος των Αγγλικών στο Siountri School.

Certificate of Competency in English (ECCE)

University of Michigan

Από την άλλη μεριά, το Πανεπιστήμιο του Michigan, ήταν ο πρώτος φορέας που ξέφυγε από μια αμιγώς ακαδημαϊκή προσέγγιση στην εξέταση των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας και προσπάθησε να εκμοντερνίσει την προσέγγιση του, κάνοντας την πιο επίκαιρη και σχετική με τον σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, εξετάζοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια ακριβώς όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή ή στις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Συνεπώς, στο Lower του Michigan η εξέταση πραγματοποιείται κυρίως μέσω multiple choice ερωτήσεων, πρακτική που λανθασμένα εκλαμβάνεται από κάποιους ως «ευκολότερη» οδός συγκριτικά με τη μέθοδο του Cambridge. Γιατί στο Michigan οι εξεταζόμενοι έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους απ’ ό, τι στην εξέταση του Cambridge που σημαίνει στην ουσία ότι θα πρέπει ο εξεταζόμενος να γνωρίζει τη σωστή απάντηση, ώστε να την εντοπίσει γρήγορα, να την απαντήσει και να περάσει στο επόμενο ερώτημα.

Τα καλά αποτελέσματα προϋποθέτουν μια σωστή επιλογή και προετοιμασία

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, το πανεπιστήμιο του Cambridge παρέχει αναλυτική βαθμολογία για το κάθε κομμάτι της εξέτασης. Με αυτό τον τρόπο ο υποψήφιος γνωρίζει καλά τόσο τα δυνατά του όσο και τα τρωτά του σημεία. Υπάρχει κι ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο για το Lower του Cambridge που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό: αν ένας εξεταζόμενος πετύχει υψηλή βαθμολογία (180+) στην εξέταση, τότε το Πανεπιστήμιο του Cambridge πιστοποιεί πως ο μαθητής βρίσκεται στο επίπεδο C1 Advanced, αναγράφοντάς το μάλιστα επάνω στο πτυχίο (C1 Advanced Certificate in English).

Επειδή οι εξετάσεις για την κάθε πιστοποίηση διαφέρουν σημαντικά (μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι ισχύει για κάθε πτυχίο παρακάτω) οι μαθητές του Siountri School χωρίζονται σε διαφορετικά τμήματα κι ακολουθούν διαφορετική προετοιμασία τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο, ανάλογα με το πτυχίο στο οποίο θα εξεταστούν. Η διαδικασία επιλογής του διπλώματος είναι η εξής: Όλοι οι μαθητές της Lower Class δίνουν εξετάζονται και στα δύο πτυχία μέσω ενός τεστ προσομοίωσης για να διαπιστωθεί πώς ανταποκρίνονται στο καθένα. Ανάλογα με τις επιδόσεις τους, συνυπολογίζονται το σκορ από τα τεστ προσομοίωσης, τα σημεία που ο σπουδαστής πήγε καλά και τα σημεία στα οποία παρουσίασε αδυναμία και βάσει αυτών, η δασκάλα προτείνει σε συνεργασία με την υπεύθυνη του τμήματος των Αγγλικών τη σωστή κατεύθυνση για τον κάθε σπουδαστή.

Πώς γίνεται η κάθε εξέταση lower;

Οι εξετάσεις του Cambridge FCE διενεργούνται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο, ενώ στις μεγάλες πόλεις υπάρχει μια επιπλέον εξεταστική τον Ιούνιο. Η βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από τον συμψηφισμό όλων των μερών της εξέτασης τα οποία έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος υποψήφιος πάρει χαμηλή βαθμολογία σε ένα ή σε παραπάνω μέρη της εξέτασης έχει τη ακόμα τη δυνατότητα να περάσει αν σκοράρει καλά στα υπόλοιπα. Η βάση είναι 60/100.

Από την άλλη μεριά, οι εξετάσεις του ECCE (Michigan) διενεργούνται δύο φορές το χρόνο: Μάιο και Δεκέμβριο. Κι εδώ όλα τα μέρη της εξέτασης έχουν την ίδια βαρύτητα και το συνολικό τους άθροισμα συμψηφίζεται δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και σε κάποιον που έλαβε χαμηλή βαθμολογία σε ένα μέρος της εξέτασης να περάσει. Η βάση για την απόκτηση του ECCE είναι 65/100.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης της κάθε πιστοποίησης που συγκέντρωσε η Αλέκα Θάνου, Υπεύθυνη του Τμήματος Αγγλικών του Siountri School.

Cambridge First Certificate in English (FCE) - The Exam

University of Cambridge
 • FCE Reading and Use of English

  22 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση της κατανόησης κειμένων και 30 ερωτήσεις κατάλληλα διαμορφωμένες μέσα από ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής.  Διάρκεια εξέτασης 75 λεπτά.

 • FCE Writing

  Παραγωγή γραπτού λόγου.  Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη και οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν δύο εκθέσεις των 140 με 190 λέξεων. Στο πρώτο μέρος το θέμα είναι κοινό για όλους ενώ στο δεύτερο μέρος οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά θέματα: μια κριτική, ένα άρθρο, ένα επίσημο ή ανεπίσημο email ή μια ιστορία. Η διάρκεια της εξέτασης και για τα δύο μέρη είναι 80 λεπτά.

 • FCE Listening

  Eξέταση ακουστικής κατανόησης. Οι υποψήφιοι αφού ακούσουν μικρούς διαλόγους και μονολόγους, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, να συμπληρώσουν κενά με λέξεις ή φράσεις που άκουσαν ή να αντιστοιχίσουν τα όσα άκουσαν με τη σωστή απάντηση.

 • FCE Speaking

  Eξέταση προφορικών. Η εξέταση διαρκεί περίπου 15 λεπτά και εξετάζονται ταυτόχρονα δύο υποψήφιοι κάθε φορά. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 4 μέρη και διενεργείται από δύο εξεταστές: ο ένας πραγματοποιεί την εξέταση και συνομιλεί με τα παιδιά ενώ ο δεύτερος μόνο ακούει, παρατηρεί και βαθμολογεί. Ο πρώτος εξεταστής βάζει ένα γενικό βαθμό, αποτυπώνοντας τη συνολική εικόνα του μαθητή, ενώ ο δεύτερος εξεταστής βάζει την αναλυτική βαθμολογία.  Το περιεχόμενο της εξέτασης αποτελείται από εικόνες και ερωτήσεις στις οποίες οι υποψήφιοι καλούνται να σχολιάσουν είτε συνεργατικά είτε ο καθένας μόνος του.


Certificate of Competency in English (ECCE) - The Exam

University of Michigan
 • ECCE GVR: Grammar, Vocabulary, Reading

  Το συγκεκριμένο μέρος της εξέτασης αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στη γραμματική (Grammar), 14 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο λεξιλόγιο (Vocabulary)και 36 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading ) το οποίο αποτελείται από δύο κείμενα με 6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα ( 12 στο σύνολο) και άλλες δύο συνθέσεις με τέσσερα μικρά κειμενάκια κοινής θεματολογίας η καθεμία με δώδεκα ερωτήσεις η καθεμία (24 στο σύνολο). Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών και έχουν την ίδια βαρύτητα στη βαθμολογία. Διάρκεια εξέτασης 75 λεπτά.

 • ECCE Writing

  Παραγωγή γραπτού λόγου. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα κείμενο περίπου 150 λέξεων μέσα σε 30 λεπτά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο θέματα, ένα essay (έκθεση ιδεών) ή ένα επίσημο γράμμα/ email. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 30 λεπτά.

 • ECCE Listening

  Εξέταση Ακουστικής Κατανόησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 45 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος  ακούγεται μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της εξέτασης και αποτελείται από 25 σύντομους διαλόγους που καταλήγουν σε μια ερώτηση. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τρεις επιλογές που εμφανίζονται σε μορφή εικόνας.  Το δεύτερο μέρος παίζεται δύο φορές. Οι υποψήφιοι ακούνε 4 σύντομους μονολόγους και καλούνται να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές κάθε φορά.

 • ECCE Speaking

  Εξέταση Προφορικών. Οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα και όχι σε ζευγάρια ή ομάδες. Το πρώτο μέρος αφορά σε γενικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους και τη ζωή τους ενώ στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, ο εξεταστής τους παρουσιάζει ένα πρόβλημα στο οποίο τους ζητά να δώσουν μια συμβουλή ή μια λύση. Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εξέτασης εξεταστής απευθύνει ερωτήματα γενικού περιεχομένου στα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να εκφέρουν την άποψή τους. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 10 με 15 λεπτά.