GUEST WRITER PROFICIENCY ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ

IELTS Εξετάσεις: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Η πιστοποίηση που θα σε οδηγήσει σε σπουδές και εργασία στο εξωτερικό

Με αφορμή το νέο Combo course που συνδυάζει τα δύο πιο βασικά διπλώματα στα Αγγλικά για ενήλικες, Proficiency και IELTS, η Αλέκα Θάνου, ακαδημαϊκή υπεύθυνη του τμήματος Αγγλικών, συγκέντρωσε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις σχετικά με την εξέταση του IELTS.

Τι είναι η εξέταση ΙELTS;

Η εξέταση ΙELTS (International English Language Testing System) είναι μια μέθοδος εξέτασης του επιπέδου γνώσεων στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για μια εξέταση που αναγνωρίζουν και ζητούν περισσότερα από 11.000 Πανεπιστήμια, σχολεία, εργοδότες και φορείς για τους μετανάστες. Είναι μια εξαιρετικά διαδεδομένη εξέταση σε όσους θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν σε αγγλόφωνη χώρα (Αγγλία, ΗΠΑ, Αυστραλία Ν. Ζηλανδία) και είναι μια εξέταση που επίσης αποτελεί προαπαιτούμενο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για να κάνουν δεκτούς τους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, το IELTS:

 • Eίναι απαραίτητο εφόδιο για είσοδο σε πανεπιστήμια για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Πάνω από το 99% των αγγλόφωνων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων τετραετούς φοίτησης παγκοσμίως αναγνωρίζουν τα IELTS ως επαρκή πιστοποίηση για την εγγραφή στα προγράμματα τους.
 • Προϋπόθεση για εργασία σε χώρες με κύρια γλώσσα τα Αγγλικά.
 • Προϋπόθεση για την απόκτηση Βίζας σε χώρες της Κοινοπολιτείας.
 • Επίσημα αναγνωρισμένο πτυχίο υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συμβουλίου, του IDP: IELTS Australia, και του Cambridge English μέλος του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • Το πτυχίο εξετάζει τέσσερις βασικούς άξονες: listening, reading, writing and speaking.
 • Οι εξετάσεις διοργανώνονται σε μηνιαία βάση.

 

Όταν κάποιος έχει πτυχίο Proficiency Cambridge ή Michigan θα πρέπει να περάσει και την εξέταση ΙELTS;

Υπάρχουν Πανεπιστήμια που προτιμούν το IELTS και δεν αναγνωρίζουν το Proficiency του Cambridge ή του Michigan. Επίσης για να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του IELTS θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός διετίας από την στιγμή της αίτησης. Έτσι, αν κανείς έχει πάρει το πτυχίο του Cambridge ή του Michigan πριν από πολλά χρόνια, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις του με IELTS. Για αυτό είθισται τόσο για θέσεις εργασίας όσο και για τις σπουδές να ζητούν οι οργανισμοί την εξέταση IELTS.

 

Τι περιλαμβάνει ακριβώς η εξέταση και πώς βαθμολογείται

Η εξέταση ΙELTS for Academic purposes καλύπτει τις παρακάτω τέσσερις ενότητες:

 • Listening (ακουστική εξέταση),
 • Reading (κατανόηση κειμένου),
 • Writing (γραπτή έκφραση) και
 • Speaking (προφορική εξέταση).

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο IELTS εξαρτάται από τον μέσο όρο της βαθμολογίας που θα πάρει σε κάθε ενότητα και η οποία κυμαίνεται από 1 έως 9 (άριστα).

Αναλυτικότερα, για την απόκτηση πιστοποίησης επιπέδου C2 ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει μέσο όρο από 8.5- αν και πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού ζητούν ελάχιστον σκορ το 7.5 το οποίο στη κλίμακα CEFR μεταφράζεται σε C1.

Listening (διάρκεια εξέτασης 30΄): Η ακουστική εξέταση αποτελείται από τέσσερις ενότητες στις οποίες αντιστοιχούν 40 ερωτήσεις και ο εξεταζόμενος λαμβάνει μια μονάδα για κάθε σωστή απάντηση.

Reading (διάρκεια εξέτασης 60’): Η κατανόηση κειμένου αποτελείται από τρία διαφορετικά κείμενα στα οποία αντιστοιχούν 40 ερωτήσεις και ο εξεταζόμενος λαμβάνει μια μονάδα για κάθε σωστή απάντηση. Κάθε κείμενο αφορά σε διαφορετικό θέμα και περιέχει διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, ποικίλλοντας από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, απαντήσεις για σωστό ή λάθος, αντιστοίχιση πληροφοριών, συμπλήρωση κενών.

Writing (διάρκεια εξέτασης 60΄): Ο σπουδαστής καλείται να γράψει δύο εκθέσεις: η πρώτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 λεπτών και να είναι μέχρι 150 λέξεις ενώ η δεύτερη έχει χρονικό πλαίσιο 40 λεπτά και όριο λέξεων 250. Το σκορ της δεύτερης μετράει διπλά στο μέσο όρο.

Η πρώτη έκθεση εξετάζει συνήθως την περιγραφική ικανότητα των σπουδαστών καθώς καλούνται να περιγράψουν διαγράμματα, σχεδιαγράμματα ή διαδικασίες με τρόπο κατανοητό και γι’ αυτό και αξιολογούνται με βάσει το πόσο αναλυτική αλλά και σαφής είναι η περιγραφή τους. Αναλυτικότερα, η βαθμολογία της πρώτης έκθεση εξετάζει τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Task Achievement (for Task 1)- επιτυχής ολοκλήρωση του έργου
 • Coherence and Cohesion – κατανόηση (κατά πόσο αυτά που περιγράφονται βγάζουν νόημα) και συνοχή
 • Lexical Resource – κατάλληλη χρήση/ ευρύτητα λεξιλογίου
 • Grammatical Range and Accuracy – ορθή και ακριβής χρήση γραμματικής

Η δεύτερη παραγωγή γραπτού λόγου αφορά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον, την εργασία. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται βάσει της ικανότητας τους να αναπτύξουν ένα θέμα γενικού περιεχομένου με αρχή, μέση, τέλος και να στοιχειοθετήσουν την επιχειρηματολογία τους με παραδείγματα και ορθή σκέψη. Αναλυτικότερα, η βαθμολογία της δεύτερης έκθεσης εξετάζει τις παρακάτω παραμέτρους:

 • Task Response (for Task 2) – επιτυχής απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί
 • Coherence and Cohesion – κατανόηση (κατά πόσο αυτά που περιγράφονται βγάζουν νόημα) και συνοχή
 • Lexical Resource – κατάλληλη χρήση / ευρύτητα λεξιλογίου
 • Grammatical Range and Accuracy – ορθή και ακριβής χρήση γραμματικής

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης έχουν την ίδια αξία και ο βαθμός που απονέμεται στο τέλος αφορά στο μέσο όρο που έχει συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος.

Speaking (διάρκεια εξέτασης 11-14’)

Η εξέταση αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο ο εξεταζόμενος καλείται να μιλήσει για τον εαυτό και ενέχει μορφή σύντομης συνέντευξης. Το δεύτερο μέρος  αποτελείται από μια ερώτηση γενικού περιεχομένου την οποία ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει. Το τρίτο μέρος είναι διάλογος μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου σταδίου (νο, 2).

Οι εξεταστές βαθμολογούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ευχέρεια και συνοχή στην έκφραση
 • Εύρος χρήσης λεξιλογίου
 • Ακρίβεια και ορθή χρήση γραμματικής
 • Προφορά (!)

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης έχουν την ίδια αξία και ο βαθμός που απονέμεται στο τέλος αφορά στο μέσο όρο που έχει συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος.

Για πόσο καιρό ισχύει το IELTS;

Τα έντυπα αναφοράς αποτελεσμάτων έχουν ισχύ δύο (2) χρόνων. Ωστόσο παλαιότερα έντυπα αναφοράς αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν αποδεκτά εάν αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έκανε συστηματική χρήση της αγγλικής γλώσσας ή ότι προσπαθούσε να βελτιώσει τις γλωσσικές του γνώσεις από τότε που συμμετείχε στην εξέταση.

Η Αλέκα Θάνου είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη του τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Siountri School