Διπλώματα Γαλλικών

Όλα τα διπλώματα Γαλλικών εξετάζουν τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή, την προφορική κατανόηση (ακουστική), τη γραπτή κατανόηση, τη γραπτή έκφραση και την προφορική έκφραση καθώς και την προφορική διάδραση μέσω της προφορικής έκφρασης και κατανόησης.

Πτυχία Γαλλικών Επίπεδα Delf - Dalf

Τα Γαλλικά είναι μια από τις πιο ομιλούμενες και ενδιαφέρουσες γλώσσες στον κόσμο. Για όλους τους σπουδαστές που θέλουν να κατακτήσουν αυτή τη γλώσσα και να αποκτήσουν ένα δίπλωμα Γαλλικών το Siountri School φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία με τους native speakers καθηγητές. Οι εξετάσεις Γαλλικών περιλαμβάνουν τέσσερις δεξιότητες, την προφορική και γραπτή κατανόηση καθώς και την προφορική και γραπτή έκφραση.

Τα επίπεδα στα πτυχία Γαλλικών διαμορφώνονται σύμφωνα με τα επίπεδα και τα περιεχόμενα που έχουν ορισθεί από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς – CEFR). Το πρώτο πτυχίο Γαλλικών Delf A1 απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν κάποιες βασικές εκφράσεις στα Γαλλικά και θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη πιστοποίηση, ενώ για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να συστηματοποιήσουν τις βασικές γνώσεις της γλώσσας μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο Γαλλικών Delf A2. Διευρύνοντας το λεξιλόγιο και τις γραμματικές γνώσεις, πολύ σύντομα οι σπουδαστές μπορούν να αναπτύξουν περιγραφικό λόγο και να λάβουν το πτυχίο Γαλλικών Β1 και αργότερα το πτυχίο Γαλλικών Β2 το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο καλής γλωσσομάθειας Β2 και τους δίνει δυνατότητα να εγγραφούν σε γαλλόφωνο πανεπιστήμιο. Συνιστάται πάντως στους σπουδαστές να έχουν αποκτήσει το πτυχίο Γαλλικών C1 για να μπορούν να ανταποκριθούν με άνεση στις απαιτήσεις κάποιου γαλλόφωνου πανεπιστημίου, ενώ με το πτυχίο Γαλλικών C2 θα έχουν την πιστοποίηση της πλήρους επάρκειας της γλώσσας.

Delf Niveau A1 Πτυχία Γαλλικών

Σε αυτή την ενότητα αξιολόγησης για το πτυχίο γαλλικών Delf A1 στόχος είναι η κατανόηση και χρήση από τον υποψήφιο των οικείων και καθημερινών εκφράσεων στα Γαλλικά, όπως και μικρών και πολύ απλών κειμένων, π.χ. διαφημιστικών εντύπων, αφισών, μενού, λογαριασμών εστιατορίων που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Γαλλικών του Siountri School για παιδιά, μαθητές ηλικίας 11-12 ετών, μπορούν να ενταχθούν στο τμήμα Delf Junior A1 τον 3ο χρόνο των σπουδών τους και να προετοιμαστούν για την κατάκτηση του Delf A1. Στα τμήματα ενηλίκων, οι σπουδαστές συνήθως επιλέγουν να δώσουν απευθείας την πιστοποίηση Delf A2 στο τέλος του πρώτου έτους, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν και το Delf A1 εφόσον το επιθυμούν, στα μέσα της πρώτης ακαδημαϊκής χρονιάς.


Delf Niveau A2 Πτυχία Γαλλικών

Στο επίπεδο αυτό αξιολογείται η ικανότητα της επικοινωνίας στα Γαλλικά κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μία πιο απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στο οικείο περιβάλλον. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν την ικανότητα να περιγράφουν την εκπαίδευσή τους, το άμεσο περιβάλλον τους, να μιλούν για τον εαυτό τους και να επεξεργάζονται θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες τους με πρακτικά, καθημερινά στοιχεία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Γαλλικών του Siountri School για παιδιά, μαθητές ηλικίας 12-13 ετών, μπορούν να ενταχθούν  στα τμήματα για παιδιά Delf Junior A2  τον 4ο χρόνο των σπουδών τους και να προετοιμαστούν για την κατάκτηση του Delf A2.

Στα τμήματα ενηλίκων Delf A2 οι σπουδαστές μπορούν να καλύψουν την ύλη του επιπέδου Delf Α1 και Α2 σε ένα χρόνο σπουδών βάσει του προγράμματος που ακολουθούμε στο Siountri School, οπότε μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το αντίστοιχο δίπλωμα (Delf A2) στο τέλος της πρώτης χρονιάς εκμάθησης.


Delf Niveau B1 Πτυχία Γαλλικών

Στην ενότητα αυτή για την απόκτηση του πτυχίου γαλλικών Delf B1 o υποψήφιος έχοντας διευρύνει το λεξιλόγιό του καλείται να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την καθημερινότητά του, θέματα που αφορούν την οικογένειά του, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και την επικαιρότητα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να παράγει ένα γραπτό κείμενο απλό και κατανοητό και να μπορεί να εκφραστεί ικανοποιητικά και να απαντήσει σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσολογικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας τις πιο συχνές εκφράσεις στην καθομιλουμένη. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να περιγράψει ή να διηγηθεί με σχετική άνεση απλές, καθημερινές καταστάσεις. Στα παιδικά τμήμα γαλλικών Delf Junior B1 πραγματοποιείται ένα μικρό άλμα και οι μαθητές αποκτούν περισσότερη ευχέρεια στη γλώσσα. Ομοίως και στα τμήματα ενηλίκων Delf B1 οι σπουδαστές ανεβαίνουν στο επόμενο σκαλί όπου κατανοούν απλά κείμενα και μπορούν να επικοινωνήσουν για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα.


Delf Niveau B2 Πτυχία Γαλλικών

Στην ενότητα του πτυχίου γαλλικών Delf B2 στόχος είναι η κατανόηση των κύριων σημείων κειμένων μέτριας δυσκολίας, πάνω σε διάφορα θέματα, ακόμα και αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ευχέρεια και αμεσότητα στο λόγο του, καθιστώντας τη συνομιλία με γαλλόφωνους ομιλητές, φυσική και για τις δύο πλευρές. Θα κληθεί επίσης να παράγει προφορικό, ή γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη και αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος. Ως εκ τούτου, το επίπεδο DELF B2 απαιτεί, εκτός των γλωσσολογικών ικανοτήτων, αρκετή ωριμότητα και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Τόσο στα παιδικά τμήματα Delf Β2 Junior όσο και στο τμήμα ενηλίκων Delf B2, το επίπεδο Β2 καλύπτεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία κατάκτησης της γλώσσας και ενός πολύτιμου πτυχίου!


Dalf Niveau C1 Πτυχία Γαλλικών

Στην ενότητα για το πτυχίο Dalf C1 ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα διάφορα κείμενα κοινωνικής, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής φύσεως και τις υποδηλώσεις τους, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία τους (κατανόηση ενός δομημένου κειμένου όπως π.χ. μιας μαγνητοφωνημένης συνέντευξης ή διάλεξης). Θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και να χειρίζεται άνετα τη γλώσσα χωρίς υπερβολική αναζήτηση των λέξεων. Στη γραπτή και προφορική έκφραση υπάρχει πλέον μια ενιαία κατεύθυνση με πηγές σχετικές με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στο τμήμα προετοιμασίας Dalf C1 οι καθηγητές θα προετοιμάσουν κατάλληλα τους σπουδαστές για την κατάκτηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου της γαλλικής γλώσσας, που τους δίνει τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε κάποιο γαλλόφωνο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.


Dalf Niveau C2 Πτυχία Γαλλικών

Η διαδικασία αξιολόγησης για το πτυχίο γαλλικών Dalf C2 χωρίζεται σε 2 δοκιμασίες:

 • Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου
 • Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, να έχει την ικανότητα να μεταφέρει τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές, συνθέτοντας την περίληψή τους με συνοχή και συνεκτικότητα. Θα κληθεί δηλαδή να δημιουργήσει ένα κείμενο (άρθρο, editorial περιοδικού, αναφορά ή ομιλία) βάσει ενός dossier από κείμενα συνολικής έκτασης 2000 περίπου λέξεων. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με ακρίβεια και ικανότητα ανάδειξης των λεπτών αποχρώσεων καθώς και προβολής και στήριξης των επιχειρημάτων του σε περίπλοκα θέματα. Οι native speakers καθηγητές του Siountri School στο τμήμα Dalf C2 θα προετοιμάσουν κατάλληλα τον μαθητή για την απόκτηση αυτού του πτυχίου καθώς και για την κατάκτηση της γαλλικής γλώσσας.

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
  Βρες το τμήμα σου
  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
  Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
  Βρείτε μας στα social