Διπλώματα Γαλλικών

Όλα τα διπλώματα Γαλλικών εξετάζουν τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή, την προφορική κατανόηση (ακουστική), τη γραπτή κατανόηση, τη γραπτή έκφραση και την προφορική έκφραση καθώς και την προφορική διάδραση μέσω της προφορικής έκφρασης και κατανόησης.

Πτυχία Γαλλικών Delf & Dalf

Διπλώματα Γαλλικών Delf A1

Σε αυτή την ενότητα αξιολόγησης στόχος είναι η κατανόηση και χρήση από τον υποψήφιο των οικείων και καθημερινών εκφράσεων στα Γαλλικά, όπως και μικρών και πολύ απλών κειμένων, π.χ. διαφημιστικών εντύπων, αφισών, μενού, λογαριασμών εστιατορίων που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.


Διπλώματα Γαλλικών Delf A2

Στο επίπεδο αυτό αξιολογείται η ικανότητα της επικοινωνίας στα Γαλλικά κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μία πιο απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στο οικείο περιβάλλον. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν την ικανότητα να περιγράφουν την εκπαίδευσή τους, το άμεσο περιβάλλον τους, να μιλούν για τον εαυτό τους και να επεξεργάζονται θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες τους με πρακτικά, καθημερινά στοιχεία.

Τα τμήματα ενηλίκων μπορούν να καλύψουν την ύλη του επιπέδου Delf Α1 και Α2 σε ένα χρόνο σπουδών βάσει του προγράμματος που ακολουθούμε στο Siountri School, οπότε μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το αντίστοιχο δίπλωμα (Delf A2) στο τέλος της πρώτης χρονιάς εκμάθησης. Το πρόγραμμα των τμημάτων για παιδιά έχει διαφορετική διαβάθμιση και δομή, και επικεντρώνεται στο επίπεδο Α1 τα δύο πρώτα χρόνια και στο Α2 τον τρίτο.


Διπλώματα Γαλλικών Delf B1

Στην ενότητα αυτή αξιολόγησης o υποψήφιος έχοντας διευρύνει το λεξιλόγιό του καλείται να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την καθημερινότητά του, θέματα που αφορούν την οικογένειά του, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και την επικαιρότητα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να παράγει ένα γραπτό κείμενο απλό και κατανοητό και να μπορεί να εκφραστεί ικανοποιητικά και να απαντήσει σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσολογικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας τις πιο συχνές εκφράσεις στην καθομιλουμένη. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να περιγράψει ή να διηγηθεί με σχετική άνεση απλές, καθημερινές καταστάσεις.


Διπλώματα Γαλλικών Delf B2

Στην ενότητα αυτή αξιολόγησης στόχος είναι η κατανόηση των κύριων σημείων κειμένων μέτριας δυσκολίας, πάνω σε διάφορα θέματα, ακόμα και αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ευχέρεια και αμεσότητα στο λόγο του, καθιστώντας τη συνομιλία με γαλλόφωνους ομιλητές, φυσική και για τις δύο πλευρές. Θα κληθεί επίσης να παράγει προφορικό, ή γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη και αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος. Ως εκ τούτου, το επίπεδο DELF B2 απαιτεί, εκτός των γλωσσολογικών ικανοτήτων, αρκετή ωριμότητα και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.


Διπλώματα Γαλλικών Dalf C1

Στην ενότητα αυτή αξιολόγησης ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα διάφορα κείμενα κοινωνικής, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής φύσεως και τις υποδηλώσεις τους, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία τους (κατανόηση ενός δομημένου κειμένου όπως π.χ. μιας μαγνητοφωνημένης συνέντευξης ή διάλεξης). Θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και να χειρίζεται άνετα τη γλώσσα χωρίς υπερβολική αναζήτηση των λέξεων. Στη γραπτή και προφορική έκφραση υπάρχει πλέον μια ενιαία κατεύθυνση με πηγές σχετικές με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Το Dalf C1 ενδέχεται να απαλλάξει τους μη γαλλόφωνους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο της Γαλλίας από οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική εξέταση στη γλώσσα.


Διπλώματα Γαλλικών Dalf C2

Η διαδικασία αξιολόγησης για το δίπλωμα αυτό χωρίζεται σε 2 δοκιμασίες:

 • Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου
 • Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, να έχει την ικανότητα να μεταφέρει τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές, συνθέτοντας την περίληψή τους με συνοχή και συνεκτικότητα. Θα κληθεί δηλαδή να δημιουργήσει ένα κείμενο (άρθρο, editorial περιοδικού, αναφορά ή ομιλία) βάσει ενός dossier από κείμενα συνολικής έκτασης 2000 περίπου λέξεων. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με ακρίβεια και ικανότητα ανάδειξης των λεπτών αποχρώσεων καθώς και προβολής και στήριξης των επιχειρημάτων του σε περίπλοκα θέματα.

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
  Βρες το τμήμα σου
  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
  Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
  Βρείτε μας στα social