Στο Siountri School έχεις την ευκαιρία να ζήσεις έναν πολιτισμό που τόσο διαφέρει κι όμως τόσο πολύ μοιάζει με τον ελληνικό. Γιατί, μαθαίνοντας την τουρκική γλώσσα με καθηγητές τουρκικής καταγωγής, θα ανακαλύψεις έναν κόσμο 160.000 λέξεων που θα σου φανούν τόσο ξένες, όσο και γνώριμες.

---

Η διδασκαλία των Τουρκικών στο Siountri School πραγματοποιείται μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αγγίζει την προφορική χρήση της γλώσσας και φτάνει μέχρι και την προετοιμασία των σπουδαστών, για να αποκτήσουν όλα τα πτυχία που χορηγούνται από το διδασκαλείο γλωσσών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Όσο διδάσκουμε στους σπουδαστές μας τη γλώσσα, τους φέρνουμε σε ουσιαστική επαφή με την ιστορία, την κουλτούρα, τον τουρκικό πολιτισμό και τους βοηθάμε να ανακαλύψουν τις ρίζες της τουρκικής γραφής αλλά και των διαλέκτων της τουρκικής γλώσσας. Στα πρώτα στάδια εκμάθησης οι καθηγήτριές μας, που είναι τουρκικής καταγωγής, προσφέρουν επεξηγήσεις στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και στα Τουρκικά, ενώ στα πιο προχωρημένα στάδια εκμάθησης η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά στα Τουρκικά, προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν πλήρως με τη γλώσσα.